KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Katedra pedagogických disciplín

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Vedúci katedry

Docent

Vedúci Kariérového a poradenského centa FSŠ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

Zahraničný externý spolupracovník

Vysokoškolský učiteľ

Externý prodekan pre Public relations a marketing FSŠ

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Externý Člen programovej rady fakulty

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

prodekan pre medzinárodné vzťahy

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

Dekan

Vysokoškolský učiteľ

Univerzitný profesor

Členka Útvaru splnomocnenca vnútorného systému kvality vzdelávania

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Predseda programovej rady fakulty

doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.

doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Člen rady kvality fakulty

Člen programovej rady fakulty