KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Vedenie Fakulty sociálnych štúdií

Dekanát

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

Dekan

Univerzitný profesor

Členka Útvaru splnomocnenca vnútorného systému kvality vzdelávania

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Predseda programovej rady fakulty

PhDr. Jana Laščiaková, PhD.

PhDr. Jana Laščiaková, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre vzdelávanie

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen programovej rady fakulty

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

prodekan pre medzinárodné vzťahy

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

Zahraničný externý spolupracovník

Externý prodekan pre Public relations a marketing FSŠ

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Externý Člen programovej rady fakulty