KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

O NásVážení poslucháči, ctené kolegyne, kolegovia a spolupracovníci

Závažnosť zmien a ich dôsledkov, ktoré sa prejavujú veľmi citeľne v živote obyvateľov Európy a teda aj Slovenska si značná časť obyvateľov dobre uvedomuje. Sú súčasťou procesu, ktorý prebieha v historickom vývoji v nadväznosti na vývoj ľudskej spoločnosti, doktrinálneho poznania, filozofických názorov a právnych fikcií. Postavenie človeka v spoločnosti sa čiastočne mení, a naoko sa kladie dôraz na povahu, rozsah a garancie jeho životných podmienok, jeho práva a slobôd, ktoré by mali mať zásadný význam pre život každého človeka a zvlášť výrazne vystupujú v oblasti sociálnej práce, verejnej politiky a správy.

Fakulta sociálnych štúdií sa vo svojich ťažkostiach študijných programoch zaoberá práve touto problematikou s cieľom dobre pripraviť svojich študentov na riešenie aktuálnych problémov doby, aby boli prínosom pre našu vlasť i pre svet. Kvalitné elity treba ľudsky a odborne formovať a nie deformovať. To je aj cieľom našej Alma mater, Vysokej školy Danubius.

Cyklické zlyhávanie trhového mechanizmu je jav, ktorý sa zaoberá ekonomická veda. V našej oblasti si cyklické zlyhávanie nemôžeme dovoliť. Výsledky našej práce musia byť kvalitne aj v horších podmienkach, pretože tí ktorí potrebujú našu pomoc nemajú čas na zbytočný odklad. Preto je našim cieľom, aby vedomosti, zručnosti, informácie, schopnosti analyzovať a syntetizovať, poctivú prácu a disciplinované štúdium, boli zárukou kvalitnej prípravy pre život, pre prácu v náročných podmienkach, aby naši študenti mohli byť rovnocennými partnermi v spoločnom európskom dome. Úzka a korektná symbióza pedagógov a študentov musí utvoriť funkčný a dynamický subjekt so špičkovým postavením v systéme vysokých škôl. Túto ambíciu chápeme vo svetle dynamiky zmien a možnosti pôsobenia v konkurenčnom prostredí so všetkými jeho zákonitosťami.

Náš cieľ je jasný, ale dobrú vysokú školu tvoria dobrí pedagógovia i dobrí študenti. Len tak ho môžeme naplniť k spokojnosti nás všetkých.

K tomu Vám želám veľa úspechov, pracovnej pohody a plnohodnotné uplatnenie Vašej osobnosti.

Vaša dekanka FSŠ
doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.