KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

O NásVážení poslucháči, ctené kolegyne, kolegovia a spolupracovníci

dovoľte mi, aby som vás privítala na našej webovej stránke, ktorá Vám poskytne dôležité informácie o sociálnej práci, ktorá je vedeckou disciplínou a súčasne aj jedným zo študijných odborov na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius.

Sociálna práca je dynamická a jedinečná pomáhajúca vedecká disciplína bohatá na význam, činnosť a silu zlepšiť život jednotlivcom, rodine, a komunite, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Primárnym cieľom sociálnej práce je zlepšiť celkový blahobyt spoločnosti, najmä pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Mnohí sociálni pracovníci poskytujú našim klientskym skupinám priame služby, ktoré im pomáhajú vyrovnať sa, zvládať a prekonávať problémy, z dôvodov ktorých sa dostali do stavu sociálnej núdze.

Hlavným poslaním sociálnej práce je zvyšovať ľudskú pohodu a pomáhať zabezpečiť základné ľudské potreby všetkých ľudí, s osobitným dôrazom na potreby a posilnenie postavenia ľudí, ktorí sú zraniteľní, utláčaní a žijú v hmotnej núdzi, do ktorej sa dostali nie vlastnou vinou, ale zmenou vývoja spoločenských zmien.

Charakteristickými znakmi sociálnej práce je dôraz na model človeka v prostredí a sociálnu spravodlivosť. Sociálni pracovníci nielen zvažujú vnútorné úskalia jednotlivcov, ale tiež pracujú s ľuďmi, aby preskúmali ich vzťahy, rodinnú históriu, pracovné prostredie, komunitné prostredie a štruktúry a politiky, ktoré ich ovplyvňujú, s cieľom identifikovať spôsoby, ako im čo najúčinnejšie pomôcť pri riešení problému. Prax sociálnej práce je založená na silných stránkach, čo znamená, že sociálni pracovníci pomáhajú našim klientskym skupinám identifikovať ich problémy, určiť ich zručnosti a schopnosti za účelom správneho diagnostikovania poskytovania sociálnej pomoci a sociálnej rehabilitácie.

Sociálni pracovníci sú právom nazývaní ochrancami telesnej a duševnej pohody. Ich rola a uplatniteľnosť v spoločenskom živote je nezastupiteľná. Avšak, treba povedať aj to, že sociálneho pracovníka a sociálnu prácu si najviac ocenia občania vtedy, až keď potrebujú sociálnu pomoc sami, alebo ich príbuzní.

Ak je vašim životným predsavzatím stať sa sociálnym pracovníkom a pomáhať ľuďom, tak ste na správnej ceste a správnom mieste. Preto vám s úplnou samozrejmosťou odporúčam študovať na našej FSŠ akreditovaný študijný program v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktorý ukončíte s titulom bakalár - Bc., alebo v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktorý ukončíte s titulom magister - Mgr. Taktiež môžete absolvovať rigorózne konanie a po jeho úspešnom absolvovaní vám bude udelený titul PhDr.

Náš cieľ je jasný, pretože dobrú vysokú školu tvoria dobrí pedagógovia i dobrí študenti. Len tak sa náš cieľ plnohodnotne naplní k spokojnosti nás všetkých. Viac informácií o širokospektrálnom uplatnení absolventov sociálnej práce sa dozviete v našom Kariérnom a poradenskom centre FSŠ a na našej webovej stránke.

Želám vám veľa úspechov a uplatnenie vašej osobnosti.

Vaša dekanka FSŠ
doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.