KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Záverečné práce

Pri tvorbe a formálnej úprave záverečných prác je potrebné postupovať podľa príručky

ŠEBESTOVÁ, P. 2022. VADEMÉKUM ŠTUDENTA VYSOKEJ ŠKOLY. Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius  2022. 104 s.

Prílohy :