KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Záverečné práce

Pri tvorbe a formálnej úprave záverečných prác je potrebné postupovať podľa príručky

DANIŠ,M. a P. ŠEBESTOVÁ. 2015. VADEMÉKUM ŠTUDENTA VYSOKEJ ŠKOLY.
Sládkovičovo: Vysoká škola Danubius  2015. 104 s. ISBN 978-80-8167-033-6.