KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Študijný program a Študijný plán

ŠTUDIJNÝ PLÁN

Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel v zmysle vysokoškolského zákona v súlade so Študijným poriadkom fakulty sociálnych štúdií VŠD, študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.
Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov pôsobí Fakulte sociálnych štúdií VŠD študijný poradca. Študijného poradcu vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov dekan.

Prílohy :