KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Vedecká rada

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Univerzitný profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Docent

Podpredseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Interný auditor fakulty

Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. mim. prof.

Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. mim. prof.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

PhDr. Jana Laščiaková

PhDr. Jana Laščiaková

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre vzdelávanie

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

prodekan pre medzinárodné vzťahy

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

Zahraničný externý spolupracovník

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.

Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty