KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Vedecká rada

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD., univerzitný profesor, MPH

Dekan

Univerzitný profesor

Členka Útvaru splnomocnenca vnútorného systému kvality vzdelávania

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Predseda programovej rady fakulty

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Vedúci Kariérového a poradenského centa FSŠ

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Docent

Podpredseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Člen programovej rady fakulty

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.

doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Člen rady kvality fakulty

Člen programovej rady fakulty

PhDr. Jana Laščiaková, PhD.

PhDr. Jana Laščiaková, PhD.

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre vzdelávanie

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen programovej rady fakulty

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA., PhD.

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA., PhD.

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen rady kvality fakulty

Konzultačné hodiny

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

prodekan pre medzinárodné vzťahy

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.

prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.

prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

Zahraničný externý spolupracovník

Externý prodekan pre Public relations a marketing FSŠ

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Externý Člen programovej rady fakulty

doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prílohy :