KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Vedecká rada

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

PhDr. Hermína Mareková, PhD.

PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Odborný asistent

Podpredseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Interný auditor fakulty

Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. mim. prof.

Doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD. mim. prof.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Predseda disciplinárnej komisie fakulty

Prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

Prof. PhDr. Pavel Muhlpachr, PhD.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

Odborný asistent

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Docent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

Zahraničný externý spolupracovník

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.

Prof. PhDr. Alžbeta Mrázová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Prof. PhDr. Monika Mačkinová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Externý člen Vedeckej rady fakulty