KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

PhDr. Jana Laščiaková

PhDr. Jana Laščiaková


Odborný asistent

Fakulta sociálnych štúdií


Katedra sociálnej práce

Vysokoškolský učiteľ


031 773 28 73


Zamestnanecký člen akademického senátu fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Na Katedre sociálnej práce FSŠ Vysokej školy Danubius pôsobí od roku 2014. Jej pedagogická činnosť je zameraná na  rodinné poradenstvo. Je koordinátorkou odbornej praxe študentov odboru sociálna práca. Jej doterajšia publikačná a vedecko-výskumná činnosť je orientovaná na etické problémy sociálnej práce. Je členkou Akademického senátu FSŠ. Od akademického roku  2014 - 2015 pôsobí ako  tajomníčka FSŠ.