KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.

prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.


Profesor


Katedra sociálnej práce

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy  Danubius pôsobí vo funkcii profesora od roku 2005. Venuje sa  filozofickým a sociálno-politickým  otázkam kreovania  tvorivej osobnosti v aplikácii na potreby sociálnej práce,  v rámci čoho publikoval množstvo štúdií, článkov a monografií. Jeho vedecko-výskumná činnosť  úzko korešponduje s požiadavkami výchovno-vzdelávacej činnosti poslucháčov  školy. V súčasnosti je predsedom Akademického senátu FSŠ, je členom Vedeckej  rady, predsedom komisie pre ŠZS a Rigorózneho pokračovania; prednáša problematiku z oblasti filozofie, politológie  etiky a sociológie. Zúčastňuje sa aktívne  na plnení aktuálnych úloh fakulty.