KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.


Docent


Katedra sociálnej práce

Vysokoškolský učiteľInterný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Pôsobí na Fakulte sociálnych štúdií  Vysokej škole Danubius od roku 2009 na funkčnom mieste odborného asistenta. Je autorom štyroch monografií a spoluautorom piatich vysokoškolských učebníc. Oblasťou jeho dlhodobého teoretického záujmu je problematika antropologických a sociálnych kontextov sociálnej práce, mapovanie relačných vzťahov medzi spoločnosťou, médiami a človekom a tiež problematika etických aspektov sociálnej práce. Za zásluhy na rozvoji Vysokej školy Danubius mu bola pri príležitosti 5. výročia jej založenia udelená pamätná medaila. Je členom vedeckej rady FSŠ.