KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Docent


Katedra pedagogických disciplín

Vedúci katedryInterný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakultyVedecko-pedagogická charakteristika

Venuje problematike socializácie, psychoterapie a výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov s poruchami správania. V tomto smere absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov vo Francii a v Rakúsku. V publikačnej činnosti sa zameriava na teoretické východiska pre tvorbu efektívnejších programov sociálnej integrácie a pracovnej rehabilitácie, ktoré rešpektujú právo jedinečnosti každého človeka na svoj zmysluplný život. Je štatutárny zástupca občianskeho združenia Spoločnosť pre sociálnu integráciu - SpoSoIntE.

Pedagogickou činnosťou sa podieľa na vzdelávaní budúcich odborníkov v odbore sociálna práca. Je vedúcim Katedry pedagogických disciplín Fakulty sociálnych štúdií VŠD. Je členom vedeckej rady VŠD a vedeckej rady FSŠ, členom akademického senátu FSŠ, členom redakčnej rady časopisu pre štátnu politiku a výskum mládeže MLÁDEŽ A SPOLOČNOSŤ, členom redakčného kolektívu zahraničného odborného časopisu SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNICKÝ HORIZONT.

Absolvoval dlhodobý výcvik v krátkodobej psychoanalyticky orientovanej psychoterapii. Zaoberá sa psychotraumatológiou a psychoterapiou posttraumatickej stresovej poruchy. Je zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR a je certifikovaný psychoterapeut Európskej asociácie pre psychoterapiu - EAP.