KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Aktualita
16. marec 2021

Virtuálna konferencia UBUNTU

Fakulta sociálnych štúdií organizuje pri príležitosti svetového dňa sociálnej práce

VIRTUÁLNU KONFERENCIU (16.marca)

UBUNTU

je pojem odvodený z juhoafrického konceptu „Ubuntu“, ktorý približne znamená „ľudskosť iným“

„Som preto, že sme “

Koncept a filozofia konferencie sú zamerané na posilňovanie sociálnej solidarity a globálnej prepojenosti , ktorá rezonuje s perspektívou sociálnej práce vo vzájomnej prepojenosti všetkých národov a ich prostredí. Hovorí o potrebe globálnej solidarity a tiež zdôrazňuje pôvodné znalosti a múdrosť.  Silvana Martinez, predsedníčka IFSW, uviedla: 

„Téma pochádza z rozsiahlych konzultácií v rámci IFSW . V čase, keď globálna politika vyústila do nacionalizmu, je „Ubuntu“ silným posolstvom o potrebe solidarity na všetkých úrovniach: v rámci spoločenstiev, spoločností i globálne. Je to správa, že všetci ľudia sú vzájomne prepojení a že naša budúcnosť závisí od uznania zapojenia všetkých národov do spoločného budovania udržateľnej, spravodlivej a sociálne spravodlivej budúcnosti. Spoločne môžeme zmeniť svet pre túto a ďalšie generácie“.