KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Aktualita
29. apríl 2020

Stáž v Kancelárii NR SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje XXIII. ročník stáže pre študentov vysokých škôl. Organizačne zabezpečuje konanie stáže Parlamentný inštitút Kancelárie NR SR.

Študenti budú vykonávať stáž na rôznych pracoviskách Kancelárie NR SR. Zoznam a popis činnosti pracovísk je uvedený na stránke nrsr.sk (https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=457). Na uvedenej stránke sú zverejnené aj podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, a aj potrebné dokumenty, ktoré musí zaslať.

Stáž trvá od októbra 2020 do mája 2021. Pred nástupom na stáž absolvujú stážisti školenie, kde im bude predstavená činnosť NR SR a Kancelárie NR SR. Počas stáže budú môcť stážisti absolvovať aj sprievodné aktivity organizované Parlamentným inštitútom (diskusie s poslancami, simuláciu zasadnutia výboru NR SR, športový turnaj atď.).

Termín podávania je prihlášok je 30. máj 2020. Výberové konanie by malo prebiehať v júni 2020 alebo v septembri 2020, uchádzačom oznámime presný termín konania v závislosti od vývoja súčasnej situácie.

Uvedená ponuka bola zverejnená aj prostredníctvom sociálnych sietí Národnej rady Slovenskej republiky:

FB: https://www.facebook.com/nrsr.sk/posts/2579387682276596

IG: https://www.instagram.com/p/B_cNae6nFPO/

 

Mgr. Martin Mališka

Štátny radca

Parlamentný inštitút Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky

cid:image002.png@01D1B056.F5D49200

Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
Tel.:   + 421 2 59 722 860

Email: Martin.Mališka@nrsr.sk

Web:   www.nrsr.sk

Prílohy :