KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Aktualita
27. marec 2017

Vizualizácia sociálnej práce III. ročník

Virtuálne kolokvium je zamerané na problematiku pretrvávajúcich sociálno-patologických javov a súčasných možností ich eliminácie prostredníctvom sociálnych služieb.

LÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI – NEVER ENDING STORY?

Odborný garant: prof. PhDr. P. Mühlpachr, PhD.

Vaše príspevky do diskusie pošlite najneskôr do 15.4.2017 na hermina.marekova@gmail.com

Výstup z virtuálneho kolokvia bude vedecká monografia vydaná v zahraničí NÁRAST SOCIÁLNYCH DISFUNKCIÍ.