KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
29. január 2017

Aktuálny cenník školného

Školné na akademický rok 2018/2019 sa určuje nasledovne:

Fakulta sociálnych štúdií:

Študijný program: Sociálna práca:

  • 1. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
  • 2. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.200 €,
  • 3. ročník bc. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,
  • 1. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.150 €,
  • 2. ročník mgr. štúdia pre dennú aj externú formu štúdia 1.250 €,