KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Katedra sociálnej práce

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.

Vedúci katedry

Docent

Podpredseda akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty

Člen programovej rady fakulty

PhDr. Jana Laščiaková, PhD.

PhDr. Jana Laščiaková, PhD.

Prodekan

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

prodekan pre vzdelávanie

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen programovej rady fakulty

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.

Prof. PhDr. Vasiľ Kusín, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ

Profesor

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA

Vysokoškolský učiteľ

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

Člen rady kvality fakulty

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Doc. PhDr. Branislav Malík, PhD.

Externý vysokoškolský učiteľ

Docent

Externý člen Vedeckej rady fakulty