KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Dekanát

Dekanát

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Odborný asistent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.

Prodekan

Docent

garant študijného odboru

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

PhDr. Petr Lojan, MBA

PhDr. Petr Lojan, MBA

Zahraničný externý spolupracovník

Externý člen Vedeckej rady fakulty

Sekretariát a Študijné oddelenie

Ing. Simona Lašáková

Ing. Simona Lašáková

Sekretárka, študijný referent

Nepedagogický zamestnanec

031 773 28 71

Správca dokumentácie fakulty