KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : +421 918 818 942

Dekanát

Dekanát

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

doc. PhDr. Petronela Šebestová, PhD.

Dekan

Docent

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Predseda Vedeckej rady fakulty

Manažér kvality fakulty

PhDr. Jana Laščiaková

PhDr. Jana Laščiaková

Prodekan

Odborný asistent

prodekan pre vzdelávanie

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

pplk. PaedDr. ThDr. Ľudovít Spuchľák, PhD.

Prodekan

prodekan pre medzinárodné vzťahy

Interný člen Vedeckej rady VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

PhDr. Petr Lojan, PhD., MBA

Zahraničný externý spolupracovník

Externý člen Vedeckej rady fakulty